Privacy verklaring

Als feitelijke vereniging The Rail Boots zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Vanaf 25 mei as. moeten we voldoen aan de normen die vastgelegd zijn bij wet.

Uw persoonsgegevens worden door The Rail Boots verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :
  • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van The Rail Boots
  • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
  • Het bekomen van subsidiëring door de overheid

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
  • Lidgeld en verzekering aan Danssport Vlaanderen.

Volledige privacy verklaring:

The rail boots privacy verklaring

home